Pored admirala, u Bokeljskoj mornarici se bira i mali admiral, koji u javnim nastupima Mornarice prati admirala. Njegova osnovna dužnost je da 27. januara, osam dana prije Tripundana, sa lođe katedrale sv. Tripuna izgovori lode sv. Tripunu, zaštitniku grada Kotora.
Institucija malog admirala u Bokeljskoj mornarici ima dugu tradiciju, ali se ne znaju tačni podaci o godini ustanovljenja. Pretpostavlja se da je to bilo u doba mletačke vladavine, mada postoje indicije da se mali admiral i ranije birao, samo što se nije tako oslovljavao. To su bili dječaci koji su se oblačili u tadašnje odore i bili pratnja admiralu. Sa sigurnošću je moguće instituciju malog admirala vezati za XV vijek. Ona predstavlja simbol generacijskog kontinuiteta u organizaciji.
Danas se za male admirale biraju dječaci od 6 do 12 godina, obično iz porodica sa pomorskom tradicijom, bez obzira na vjersku pripadnost.
Izbor malog admirala obavlja se svake godine na karike, 13. januara, na sastanku Admiralata Bokeljske mornarice. Čast malog admirala traje godinu dana. Mali admirali u periodu 1946–1990. godine nijesu učestovali u proslavi svetoga Tirpuna i nijesu izgovarali lode.
Dosadašnji mali admirali Bokeljske mornarice, počev od 1902. godine, bili su:

PAVO RADIMIRI                Kotor1902–1903
IVAN RADONIČIĆ              Kotor1904
SLAVKO VERONA              Kotor1907
STJEPAN I. CIKO                Kotor1910
VLADISLAV BRAJKOVIĆ Perast1913
ANTON Maksov LUI          Kotor1917
JOSIP FIORELI                    Kotor1920
KRSTO PASINOVIĆ             Kotor1921
MIRKO Roberta HOMEN   Kotor1922
TRIPO Maksov LUI            Kotor1923
JOSIP SINDIK                      Kotor1924
ELIODOR PRELESNIK         Kotor1925
ALADAR Mirkov BENZ       Kotor1926–1927
BRUNO Robertov HOMEN Kotor1927
LUKA BRAJNOVIĆ              Kotor1928
ANTON Pavov DABINOVIĆKotor1929
SRĐE RAINIS                      Kotor1930–1931
TRIPUN SEMERAD             Kotor1931
PETAR KOSOVIĆ                Kotor1932
MILOŠ Ilije MILOŠEVIĆ      Split1932
TOMISLAV SMIDT              Kotor1933
BORIS MUDRIĆ                 Kotor1934
ZVONKO MILOŠEVIĆ         Kotor1935
LEONID SIMONUTTI          Kotor1936
TOMISLAV BIJELIĆ             Kotor1937
BOŽO Petrov BRAJAK        Kotor1938
ANTUN Đorđa TEŽAK        Kotor1939
JOSIP OTSRETKAR               Kotor1940
BRANISLAV Luke MJESEČEVIĆKotor1941
TIHOMIR T. MILOŠEVIĆKotor1945
ZDRAVKO A. MOŠKOVKotor1946
SAŠA Pera MILOŠEVIĆKotor1957
ŠIME Marija BERGAMKotor1970
VINKO Marija BERGAMKotor1977
ANDRIJA PETKOVIĆTivat1980
PERO Saše MILOŠEVIĆKotor1985
MATEO RIBICATivat1987
FRANO Marjana MILOŠEVIĆKotor1990–1991
TRIPO Zlatka MOŠKOVKotor1992
ADRIJAN Roka NIKOLIĆTivat1993
IVAN Ilije BIJELIĆKotor1994
BORIS Dragana DONČIĆKotor1995
VJEKOSLAV Iva PASKOVIĆTivat1996
MARKO Grigorija MIHOVIĆKotor1997
IGOR Magdalene SINDIKTivat1998
MILOŠ Ilije MILOŠEVIĆKotor1999
MATIJA Romea MIHOVIĆKotor2000
BORIS Gorana ČOLOVIĆH Novi2001
IVAN Joza BOŽINOVIĆTivat2002.
TRIPUN Boška GRGEREVIĆKotor2003.
VJEKOSLAV Zlatka VUČINOVIĆTivat2004.
MATIJA Dragana MILOŠEVIĆKotor2005.
GRACIJA Tripa POČANIĆTivat2006.
MIROSLAV Zorana CRNIĆH. Novi2007.
MARKO Tripa LUKOVIĆTivat2008.
KRSTO Nenada MILUTINKotor2009.
ĐORĐE Siniše ĆURČIJAH. Novi2010.
DRAGAN Josipa MARKOVIĆKotor2011.
JOSIP N. PETKOVIĆTivat2012.
SLAVKO Nikole VUKASOVIĆH. Novi2013.
MARIN Dragana MILOŠEVIĆKotor2014.
PETAR Tripa SINDIKTivat2015.
PAVO Mirka VIČEVIĆKotor2016.
ANTONIO Ljuba GRANDISTivat2017.
LUKA Jovana KOVAČEVIĆH. Novi2018.
MARTIN Jerolima PETROVIĆKotor2019.
KARLO Marijana RIBICATivat2020–2021.
TOMISLAV Borisa RADOVIĆKotor2022.
VIHOR Gorana MOŠKOVKotor2023.
JOSIP Denisa VukašinovićKotor2024.
Hide Scrollbar
LOGO Bokeljska Mornarica v1

MALI ADMIRALI